Ang Iyong Emergency Survival Manwal: Handa Ka Na Ba?

Ang Iyong Emergency Survival Manwal: Handa Ka Na Ba?

eBook: $4.49
Author:
Genre: Non-fiction
Publisher: Anvil Publishing, Inc
Publication Year: 2016
Length: 201
ASIN: B01ESLPL6O
ISBN: 9789712733130

Mula kay Loren Legarda, senador at United Nations Regional Champion for Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation for Asia and the Pacific: Sa pamamagitan ng manwal ni Paloma, napapaalalahanan tayo na ang pagiging ligtas natin ay nagsisimula sa mga pagpili at kaukulang aksyon na ginagawa...

Buy from Amazon Kindle
Buy from Kobo
Buy from Apple Books
Buy from Barnes and Noble Nook
Buy from Google Play
Buy from Scribd
About the Book

Mula kay Loren Legarda, senador at United Nations Regional Champion for Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation for Asia and the Pacific:

Sa pamamagitan ng manwal ni Paloma, napapaalalahanan tayo na ang pagiging ligtas natin ay nagsisimula sa mga pagpili at kaukulang aksyon na ginagawa natin. Kailangang malaman natin ang bawat likas na kalamidad at maunawaan kung gaano tayo kahina sa mga panganib na kasama nito. Kailangang maging pamilyar tayo sa mga mekanismong mayroon tayo para mabawasan, kundi man maalis, ang impact ng mga naturang panganib.

Pag-iisipin tayo ng manwal na ito kung hindi tayo handa sa mga kasalukuyang kalamidad, lalo pa sa mga malalang impact ng nagbabagong klima ngayon.

Sa gayon, hinihikayat ko ang bawat pamilya na magkaroon ng kopya ng komprehensibong aklat na ito, na malaki ang maitutulong sa pagkaligtas sa mga kalamidad.

Sign up for Updates
Look Inside